Privacy statement

Waarom deze privacyverklaring?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels ondernemingen die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres, een foto, kenteken, bankrekeningnummer, enz.

Omdat u persoonsgegevens met Moorlands deelt als u klant bent of als u contact heeft en een offerte of informatie aanvraagt, informeren we u in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Moorlands verwerkt

Moorlands verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u zelf gegevens aan ons heeft verstrekt bijvoorbeeld via het contactformulier op de website.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. De persoonsgegevens met een * zijn verplicht. De overige persoonsgegevens zijn optioneel:

– Voor- en achternaam *

– Adresgegevens *

– Telefoonnummer

– E-mailadres *

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Moorlands gebruikt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Verder hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@moorlands.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel verwerkt Moorlands persoonsgegevens?

Moorlands verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven om haar werk goed te kunnen doen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Goederen en diensten bij u af te leveren

– Uw betaling af te kunnen handelen

– Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte

Hoe lang bewaart Moorlands persoonsgegevens?

Moorlands bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden persoonsgegevens nadat de overeenkomst is geëindigd nog vijf jaar bewaard. Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming, verstrekt Moorlands uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies gebruikt de website van Moorlands niet. Toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de werking en vindbaarheid van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Analytics

Moorlands maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe Moorlands in Google zoekresultaatpagina’s verschijnt. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Moorlands te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van Google campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via Moorlands verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar sturen naar info@moorlands.nl

U dient u bij zo’n verzoek te identificeren, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Om die reden vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Moorlands neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden uw gegevens enkel in een goed beveiligde IT omgeving bewaard, waarbij wij alle beveiligingsmogelijkheden gebruiken. Moorlands gebruikt alleen complexe wachtwoorden en tweetraps authentificatie waar beschikbaar. Met personen van Moorlands die uw persoonsgegevens verwerken in de administratie / boekhouding is een geheimhoudingsovereenkomst gesloten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@moorlands.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Moorlands, dan geeft de AVG u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij hebben onze privacyverklaring op 22 mei 2019 voor het laatst gewijzigd.

Moorlands BV

Platanenstraat 78

3785LG Zwartenbroek

KvK-nummer: 68881177